sponsoren

 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

Algemeen
 • Bij inschrijving gaat men akkoord met het reglement.
 • De begeleiding is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. 
 • Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerlingen.
 • Het is verboden voor de deelnemers om afval op de route achter te laten.
 • Aanwijzingen, verzoeken van de organisatie / verkeersregelaars / politie dienen te worden opgevolgd. Houdt een groep zich niet aan de regels dan wordt de begeleiders door de organisatie hierop aangesproken.
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met het maken van foto’s voor promotiedoeleinden en online publicatie.
 • Bij vervuiling van de route, het niet luisteren naar verzoeken van de organisatie, verkeersregelaars, politie of voor andere deelnemers storend gedrag kan de organisatie de groep uitsluiten voor verdere deelname.
 • Honden zijn toegestaan, mits deze aangelijnd zijn en geen gevaar/overlast veroorzaken voor de overige deelnemers. Eigenaren dienen de hondenpoep zelf op te ruimen.
 • Indien van deelname wordt afgezien bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de routes, start- en/of  finishtijden te wijzigen, of de A4D geheel of gedeeltelijk af te lassen, op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Aansprakelijkheid en veroorzaakte schade
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade. De deelnemers zijn WA verzekerd. De deelnemers zijn wettelijk aansprakelijk.
 • Het kan gebeuren dat er door deelnemers schade wordt gemaakt. De begeleiding neemt dan direct contact op met de eigenaar indien mogelijk en laat de naam en het telefoonnummer van de veroorzaker achter. Tevens neemt de begeleider contact op 
 • met de ouder met het verzoek om contact op te nemen met de eigenaar. De begeleider meldt het schadegeval bij de A4D.
 • De organisatoren van de Avond4daagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen en dergelijke.
Faciliteiten
 • In het gebouw van Rigtershof is geen toiletvoorziening voor deelnemers van de A4D. Tijdens de route is er geen drank- en toiletvoorziening. Elke avond zijn er drinkposten waar een versnapering wordt uitgedeeld. Versnaperingen zijn uiteraard alleen voor betalende deelnemers.
 • Wij verzoeken de ouders om de kinderen geen snoep mee te geven tijdens het lopen! De organisatie zorgt op de routes voor een consumptie. Deelnemers die meelopen met de avondvierdaagse kunnen hier gratis gebruik van maken. Zo willen wij voorkomen dat er grote verschillen in de hoeveelheid versnaperingen ontstaan.
 • Als u zich niet als begeleider heeft ingeschreven of heeft betaald voor uw deelname dan loopt u ’zwart’ mee. Denkt u er dan even om dat u geen recht heeft op gratis consumpties/versnapering onderweg.
Verkeersveiligheid
 • Groepen dienen minimaal 30 meter afstand van elkaar te houden. Dit in verband met eventueel tussenvoegend verkeer en het oversteken als groep goed te kunnen regelen.
 • Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
 • De deelnemers dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van zebrapaden en stoepen en volgen verder de instructies van de verkeersregelaars.
 • Luidruchtig gedrag is verboden.
 
Tips
 • Om het samenhorigheidsgevoel van de groep te verhogen zou je bijvoorbeeld de groepsleden kunnen vragen allemaal dezelfde kleding of accessoire (bv. petje) te dragen.
 • Na vier dagen gewandeld te hebben, wordt de avondvierdaagse op een feestelijke manier afgesloten met muziek. De deelnemers kunnen het extra feestelijk maken door bijvoorbeeld op de laatste avond verkleed te gaan.
 • Kinderen houden de A4D het langste vol als zij een stevige, constante pas aanhouden.
 • Zorg dat de kinderen voor de start naar het toilet zijn geweest, er is geen toiletvoorziening onderweg.


(vastgesteld: maart 2017)